Bo Valentin Petersen

Billedkunstner

teknik : plantryk

Der anvendes litografiske sten, metalplader, o. a. Billedet tegnes og males direkte på trykpladen/ stenen; der er ingen niveau forskel i pladen/ stenen; farven lægges på med valse og trykkes af på papiret i en valsepresse eller en litopresse.
Billedet bliver spejlvendt.

Litografi:
Litografiet er den klassiske teknik, hvor man arbejder på en kalksten, som har den egenskab, at den er meget ensartet i sin struktur; den er stærk - og tung som..... -; Desuden er stenen en vidunderlig tegneflade: blød og smuk. Billedet tegnes med olieholdigt kridt eller tusch og man arbejder ganske frit, som var det papir man tegnede på. Når man er tilfreds skal stenen præpareres med gummiarabicum og salpetersyre. De "rene" områder på stenen (der hvor man ikke har tegnet) holder nu på vand, mens de tegnede områder holder på oliefarven. I trykningen skal stenen derfor hele tiden holdes fugtig og trykfarven valses på med en gummivalse; vandet skyer naturligvis olie-trykfarven. Smart ikke?
Pressen er en særlig rivepresse, som i stedet for en valse har et stykke hårdt træ; under stort tryk trækkes træklodsen hen over stenen og papiret hvorved farven trykkes af. (Man skal ikke forsøge at trykke sin litosten i en vanlig radérpresse! Stenen er også alt for tyk!). Det færdige tryk afspejler meget præcist det, som man lavede på stenen: tuschens laveringer, kridtets porøse streg.

litografi

Micral-litografi:
Samme teknik som litografi, men i stedet for kalkstenen bruger man en specielt udviklet kornet metalplade kaldet en micralplade. Den eneste fordel er at micralpladen kan trykkes i en normal valsepresse; og det kan jo være rart nok, hvis man ikke lige har en litopresse i køkkenet...

Heliografi:
Det "moderne" litografi! Man laver sit billede på en kornet plastfolie. Selve trykningen foregår hos en rigtig trykker (nemt - men dyrt!). Billedet belyses fra folien over på en lysfølsom metalplade og trykkes i offset-teknik (normal trykkeri-teknik, som aviser, blade, osv).

Serigrafi:
Også kaldet silketryk.... På en ramme er udspændt et stykke fintmasket net. Billedet laves på nettet ved at man dækker til; enten med maling, afdækningsfilm, skabeloner, eller ved at man påføre nettet en lysfølsom emulsion, således at billedet fra en klarfilm kan belyses over på serigrafirammen. Trykningen foregår ved at man maser farven igennem de åbne områder på nettet med en rakel (et stykke hårdt gummi) og ned på papiret. En hurtig teknik; velegnet til store oplag.
Billedet bliver ikke spejlvendt.