Bo Valentin Petersen

Billedkunstner

bugReports

radering

5 billeder fra en serie på ialt 14 tryk.

Seriens titel er hentet fra computerjargon og betyder " en fejlmeddelelse"

Dato: 1997-98

Mål: ca. 33x25

Teknik: dybtryk

radering
radering
radering
radering